про нас | книжкові колекції | інформаційний портрет села | творчість наших читачів | агроінформ
| фотогалерея | театр | музей | шкільний відділ віртуальні виставки

 :: Віртуальні виставки ::

«Народжений Україною»

Живи, поете, в бронзі і граніті,
Живи, поете, в пам’яті людській.
Живи в піснях, живи у «Заповіті»,
У слові праведнім, у славі віковій.
Л.Дмитерко

Тарас Григорович Шевченко… У життя кожного українця рано чи пізно, але неодмінно, входить Тарас Григорович Шевченко. Постать поета унікальна, наймогутніша на всі часи України. Він пройшов шлях від селянина кріпака до володаря душ і умів нації. З його знанням людей та пристрастей, творчою енергією, що компенсувала його самотність і перетворювала на самодостатню особистість, можна сказати словами євангеліста «Се человек».
Складною, мабуть, приреченою на вічні зміни, залишається інтелектуальна доля його творчої спадщини. Кожне нове покоління прочитує текст життя і творчості Т.Г.Шевченка по – своєму.

Розділ I: Шевченкове слово в віках не старіє


1. Шевченко Т.Г. Зібрання творів: у 6-и т . /Т.Г.Шевченко; редкол.: М.Г.Жулинський (голова) [та ін..]; Нац. акад. наук України, Ін-т л – ри ім. Т.Г.Шевченка.- К.: Наукова думка, 2003 – Т.1: Поезія, 1837 – 1847/ред. В.С.Бородін; упорядкув. та ком. І.Д.Баженова та ін. – 2003.-783с. Видання становить повне зібрання творів Т.Г.Шевченка і містить усю відому сьогодні його літературу та образотворчу спадщину.

2. Шевченко Т.Г. Твори у 5 – ти томах. Т.1. Поетичні твори. (1837 - 1847). –К.: «Дніпро», 1978.- 373с. Твори великого українського поета Т.Г.Шевченка містять вірші, поеми, балади пройняті гострими соціальними мотивами, та ліричні поезії.3. Шевченко Т.Г. Кобзар [Текст] / Т.Г. Шевченко. – К.: Країна мрій, 2006. – 423 с. До збірки «Кобзар» увійшли поетичні твори - класика української літератури Т.Г.Шевченка, дібрані згідно з вимогами найновішої програми з української літератури середньої загальноосвітньої школи.


4. Шевченкова Криниця: Збірник із афоризмів із творів Т.Шевченка/ Вступ. слово Л.І.Андрієвського. Упорядн. В.Дорошенко, Т.В.Майданович. – К.: Криниця, 2003.- 288с.:портр. (Сер. «Скарби Тарасової Гори»). «Шевченкова Криниця» - це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Т.Шевченка та його прозової спадщини: повістей, драматичних творів, листів, щоденника тощо.

5.Шевченко Т.Г. Назар Стодоля [Текст]/ Післямов. В.Шубравського. – К.: Дніпро, 1985. – 103с. У п'єсі великого українського поета Т.Г.Шевченка (1814-1861) відображено соціальні і побутові відносини в козацькому середовищі 17 ст., волелюбні прагнення народу, його ненависть до гнобителів.


6.Шевченківський словник у 2 – х т. Т.1. – К.: гол. ред. УРЕ, 1978.- 414с. У словнику вміщено багато статей, що відображають зв'язки творчості Т.Г.Шевченка з літературами та мистецтвом усіх народів.Розділ II: Батько Тарас - дітям України


1. Шевченко Т.Г. Поезії у 2 – х т. Т.1/ Упорядник та приміт. В.Є.Шубравського: Передмова Б.І Олійника; Худож. О.Івахненко. – К.: Веселка, 1988. – 262с: Іл. До першого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані і в 1837 – 1847 рр. Видання підготовлене до 175 – річчя від дня Народження Т.Г.Шевченка.


2. Шевченко Т.Г. Поезії у 2 – х т. Т.2/Упорядник та приміт. В.Є.Шубравського; Худож. О.Івахненко.- К.: Веселка, 1988. – 247 с. До другого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані в 1847 – 1861 роках.3. Шевченко Т.Г. Мені тринадцятий минало./Упорядник В.Й.Клічак; редакт. Т.Г.Качалова. – К.: Веселка, 1994.- 157с. До цієї книжки ввійшли вірші Т.Г.Шевченка про тяжке життя селянських дітей за давніх часів кріпаччини, про материнське щастя і материнське горе, про людську мудрість, славну історичну минувшину, а також про велику любов до рідного народу.


4. Шевченко Т.Г. Три літа: Для серед. та ст. шк. віку / Упоряд., передм. та приміт. В.Є.Шубравського; Худож. оформл. В.І.Юрчишина. – К.: Веселка, 1987. – 191 с., іл.. Вірші та поеми, в яких гнівно засуджується феодально – кріпосницький лад, звучать мотиви всенародної боротьби за волю.


5. Шевченко Т.Г. Буквар південноруський 1861 року: Для мол. та серед. шк. віку. – К.: Веселка, 1991. – 63 с.:іл.. До книжки увійшли фототипічне видання «Букваря южнорусского 1861 року», укладеного і виданого Т.Г.Шевченком , тексти для читання з нього в сучасній транскрипції, розповідь про історію і драматичну долю першовидання, про педагогічні погляди та просвітницькі задуми Кобзаря, про його щиру любов до дітей. Видання ілюстроване фоторепродукціями картин та малюнків Т.Г.Шевченка.

6. Шевченко Т.Г. Кобзарик – школярикПередм./Укладач О.Д.Сиплива.- Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 224 с. Великий український поет Тарас Григорович Шевченко в усьому світі знаний як Кобзар. Його дбайливе ставлення до слова, любов до людей і рідної країни подарували поетові славу батька української літератури. До книжки ввійшли вірші та поеми Т.Г.Шевченка, що вивчаються в 1 – 4 класах загальноосвітньої школи.


7.Шевченко Т.Г. Кобзар/Передм.Д.В.Павличко; Підготовка текстів та післямова В.Бородіна. – К.: Веселка, 1990.- 144с.- (Перша книжка генія). Нове видання «Кобзаря» присвячене 150 – річчю виходу в світ цієї перлини української літератури світового значення. Дане видання містить саме ті твори, що складали першу книжку 1840 року. Збережено первісну верстку, формат сторінок. Ілюстрації – з художнього доробку автора.Розділ III: Не багатьом співцям судилась такая слава, як Тобі


1. Новиченко Л. М. Тарас Шевченко – поет, борець, людина/ Редактор Г.Т.Сингаївська. – К.: Дніпро, 1982. – 175с. У нарисі розповідається про життєвий і творчий шлях великого сина українського народу, геніального поета, полум’яного революціонера – демократа Тараса Григоровича Шевченка. Пропонована книга допоможе краще побачити творчість Шевченка в соціальному і літературному контексті епохи, глибше зрозуміти його світове значення, його не підвладну часові естетично дійову силу.

2.Кониський О.Я. Тарас Шевченко – Грушівський: Хроніка його життя./Упоряд., підгот., тексти, передм., прим., покаж. В.Л.Смілянська. – К.: «Дніпро», 1991.- 702с. Десять років життя О.Кониський присвятив створенню книжки про Т.Шевченка. критичне осмислення витоків біографії Кобзаря, популярна, белетризована форма викладу привернули увагу сучасників Кониського і, безперечно, зацікавлять читачів.3. Ільченко О.Є. Петербурзька осінь. Звичайний хлопець: Повісті: Для ст. шк. віку/[Передм. К.П.Волинського]; Худож. І.Д.Принцевський. – К.: Веселка, 1988. – 352с.:іл.-(Шк. б-ка). До книжки відомого українського письменника увійшли повісті : «Петербурзька осінь» - про життя Тараса Шевченка після повернення із заслання.


4. Шевчук В.А. Син волі: Роман. – К.: Рад. письменник , 1984. – 471 с. В історіко – біографічному романі письменника створений образ великого сина українського народу Тараса Шевченка. У напруженій сюжетній ситуації розгортаються найважливіші події життя і творчості Кобзаря від дитинства до заслання. На тлі широкої панорами суспільного руху в Росії та на Україні першої половини минулого століття автор схвильовано показує боротьбу, страждання і тривоги геніального поета – революціонера.

5. Кобзарева зоря: Збірник рад. поетів про Т.Г.Шевченка/ Упоряд. та вступ. слово П.І.Осадчука. – К.: Рад. письменник, 1984. – 262 с. Вірші українських поетів і поетів братніх республік, що склали збірник «Кобзарева зоря», об'єднані священним «чуттям єдиної родини», біля джерела якого – пророча мрія Т.Г.Шевченка прпо «сім'ю вольну, нову».


6. Зайцев П.І. Життя Тараса Шевченка/ Вид. підг.,іл. Упоряд. та прокоментував Ю.Іваеченко ; Передм. В.Шевчука. – К.: Мистецтво,1994. – 352с.:іл. Це - перевидання книги, що побачила світ 1955 року накладом НТШ та Бібліоткеи Українознавства в Парижі – Нью – Йорку – Мюнхені. П.І.Зайцев – один з найвидатніших шевченкознавців сучасності, - на противагу радянським літературознавцям, що замовчували і фальшували факти біографії поета, підносить значення Шевченка як національного пророка.


7.В сім'ї вольній, новій: Шевченківський збірник/ Редкол. П. Білецький і ін. – К.: Рад. письменник, 1984. – Вип.5. /Упорядник Н.Я.Дзюбенко. – 1989. – 391 с. Іл.,12л. Іл. У п'ятому випуску Шевченківського збірника широко представлені матеріали про святкування 174 – х роковин від дня народження Т.Г Шевченка. У збірнику продовжується публікація статей, нарисів, наукових досліджень, художніх творів відомих письменників, публіцистів, учених, дліячів науки і культури про життєвий шлях Кобзаря.


8. Чанін С.В. Великий рід великої людини: Науково – популярний нарис про Т.Г.Шевченка та його родовід/ Худ. редактор М.Н.Молчанов. - ТОВ «Елібре», 2008. – 158 с. У цих спогадах по крихітках відтворюється живий і неповторний образ Шевченка, його чуйна і зворушлива душа, погляди і світогляд. Кожна деталь, кожна характеристика мають безперечний інтерес. Зібрана багата літературно – образотворча спадщина Кобзаря, відновлені маршрути пересування, відоме коло осіб, з якими він зустрічався, у фондах музеїв зберігаються безцінні експонати, пов'язані з іменем поета.


9. Сельмах Б.М. Тарас: Драм. поема – дилогія/Іл. та худож. оформл. К.І.Суєвалової. – Львів: Каменяр, 1991. – 207 с.:іл. У новій книзі сучасного українського поета - драматична поема – дилогія про дитинство і юність Т.Шевченка. Недовге щастя дитини під опікою батька і матері, гірке сирітство і наймитування, перше кохання, тяжка розлука з Україною, життя в Вільно і Петербурзі - ці факти біографії великого поета покладені в основу сюжету, але вони не вичерпують змісту поеми. Лірична розповідь зливається з епікою народного життя, проникаючи у глибинні зв'язки поета і народу показуючи спільність їх долі.


10. Лубківський Р.М. Погляд вічності: Поезії. – К.: Рад. письменник, 1990. – 76 с. Нова збірка українського поета – це своєрідна поема – роздум над автопортретом Тараса Шевченка. Автор намагається розсунути часовий простір, перейнятися думами і стражданнями геніального майстра слова і пензля, глянути глибше і ширше на віддалену епоху і наш час.


11. Большаков Л.Н. Повість про вічне життя: Наук. – худож. кн.: Для серед. та ст.. шк. віку/ Худож. Ю.Г.Кудь; Авториз. пер. з рос. Н.К.Ніколенко. – К.: Веселка,1990. – 214 с.: іл.. Автор – відомий дослідник життя і творчості Великого Кобзаря. У своїй новій книжці, побудованій як своєрідний літопис, письменник розповідає про найвизначніші події у житті поета, його особисті й творчі зв’язки з представниками братніх культур, його посмертну славу.


12. Єфремов С.О. Шевченкознавчі студії/ С.О.Єфремов; Передмова Є.С.Соловей; упорядкув. О.В.Меленчук. – К.: Україна, 2008. – 368 с., портр. До видання ввійшли вперше зібрані разом шевченкознавчі твори видатного історика української літератури, критика, культурно – громадського діяча Сергія Єфремова(1876-1939) – як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Кобзаря.


13. Білоусов Є.В. Тарасове перо: Повість – казка про дитинство та юність Тараса Григоровича Шевченка/Передм. П.Мовчана; Худож. О.Хейлик. – Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2010. – 112 с.: іл. Книга відомого українського письменника Євгена Білоусова – це перша вдала спроба намалювати образ Тараса Шевченка для молодших школярів, доступно й цікаво розповісти про його дитячі та юнацькі роки.


14. Тулуб З.П. Твори: В 3 – х т. – К.: Дніпро, 1992. Т.3: В степу безкраїм за Уралом: Роман. – 573 с. До третього тому ввійшов роман «В степу безкраїм за Уралом», в якому розповідається про роки заслання Т.Г.Шевченка в Орську фортецю та на Касарал (1847-1850).15. Чуб Д.В. Живий Шевченко: Біогр. та літературозн. оповіді: Для серед. та ст. шк. віку/[Післямова М.Ф.Слабошпицького]; Худож. оформл. Ю.Г.Кудя. – К.: Веселка, 1994. – 141 с.: іл.. Автор книжки – український письменник з Австралії. Багато років присвятив він вивченню життєвого і творчого шляху Великого Кобзаря, зібрав чимало невідомих фактів з його життя. У цій книжці автор прагне розкрити образ Тараса Шевченка, показати, яким він був у повсякденному житті, які мав смаки, уподобання, характер; розповісти про його кмітливість і дотепність, його романтичні пригоди та спроби одружитися. Чимало сторінок присвячено також творчості Шевченка – поета і Шевченка – художника.

16. Дарда В.І. Переяславські дзвони: Іст. роман. - К.: Рад. письменник, 1990. – 415 с. Письменник неодноразово звертався до шевченківської теми, зокрема, він автор відомої повісті «Його кохана» - про приїзд Кобзаря на Україну 1843 року, перебування в Яготині, знайомство з княжною Варварою Рєпніною. Роман «Переяславські дзвони» - про другий приїзд Т.Г Шевченка на Україну в 1845р.


17. Рубашов М.Б. Багряні тіні: Повість. Роман/Вступне слово А.Дрофаня. – К.: Дніпро, 1982. – 423 с. До книжки М.Рубашова ввійшли повість «Багряні тіні» про життя і творчість Тараса Шевченка в період перебування його в містах Вільно і Петербурзі та роман «Жага» про ставлення молодого художника, нашого сучасника.


18. Спогади про Тараса Шевченка/ Упоряд. і приміт. В.С.Бородіна і М.М.Павлюка; передм. В.Є.Шубравського. – К.: Дніпро, 1982. – 547 с., іл. До збірника спогадів про Тараса Шевченка ввійшли мемуари його сучасників. Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя славного сина українського народу, революційного демократа, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.


19. Неділько Г.Я. Тарас Шевченко: Життя і творчість: Книга для вчителя. – К.: Рад. шк., 1988. – 247 с. У книзі висвітлюється життя і творчість геніального українського поета, художника і мислителя Тараса Шевченка. Особлива увага приділяється розкриттю ідейно – художнього змісту творів, вивчення яких передбачено шкільною програмою. Розраховано на вчителів – словесників, студентів – філологів, усіх шанувальників творчості Тараса Шевченка.


20. Шевченкові верстви: Твори літераторів, краєзнавців та митців Рівненщини, присвячені Великому Кобзареві/ Упоряд. і ред. Є.Шморгун; Худож. К. Литвин. – Рівне: Азалія, 1996. – 107 с. До збірника ввійшли твори літераторів, краєзнавців та митців Рівненщини, присвячені Тарасові Григоровичу Шевченку.


Наша адреса: с. Зоря, вул. Жовтнева, 2
Бібліотека працює: з 11 до 19 вихіднi: субота, понеділок
Шкільний відділ обслуговує користувачів з 9:00 до 18:00 вихідний день - неділя
                                                                                                           

Design by Ty ©