Головна

Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів

Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів - підприємство, засноване на державній власності і підпорядковане Державному концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, Державному департаменту продовольства.

Основними напрямками діяльності підприємства є: - виробництво та реалізація спирту етилового з харчової сировини, головної фракції етилового спирту, сивушного масла, виробництво спирту етилового технічного.

Шпанівський експериментальний завод є юридичною особою, веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку встановленого зразка з своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Має право укладати угоди, бути позивачем і відповідачем в суді.

Майно Шпанівського ЕЗХЕ становлять основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі ШЕЗХЕ.

Завод самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих, науково-технічних прогнозів та пріоритетів кон'юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

Директор - Григоренко Сергій Кузьмич.